X

Kontakt

Stowarzyszenie Rzeźników i Wędliniarzy Rzeczypospolitej Polskiej
ul. Miodowa 14
00-246 Warszawa
e-mail: biuro@srw.org.pl          
tel.: (+48) 22 635 01 84, (+48) 507 130 369
fax: (+48) 22 635 03 94

Krajowy Związek Grup Producentów Owoców i Warzyw
ul. Świętokrzyska 20, lok. 321
00-002 Warszawa
e-mail: grupy.ogrodnicze@gmail.com
tel./fax: (+48) 22 505 47 01

Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego
ul. Rakowiecka 32
02-532 Warszawa
e-mail: bydlo@bydlo.com.pl
tel.: (+48) 22 849 19 10, (+48) 609 843 729
fax: (+48) 22 849 32 32

Związek Sadowników RP
ul. Sportowa 4 A
05-600 Grójec
e-mail: biuro@polskiesadownictwo.pl
tel.: (+48) 48 664 37 79
fax: (+48)48  664 37 79

Krajowa Izba Gospodarcza Centrum Promocji Sp. z o.o.
ul. Trębacka 4
00-074 Warszawa
e-mail: kigcp@kigcp.pl
tel.: (+48) 22 630 96 11